יום רביעי, 22 בינואר 2014

החלום עולה לנו ביוקר: עודכנו מדרגות מס הרכישה על דירות - אז כמה תשלמו? נדל"ן חלום יקר
רשות המיסים מפרטת את מדרגות מס הרכישה: כמה תשלמו על דירה בשווי 2 מיליון שקל? על דירה להשקעה? מצורף - שלל דוגמאות

עלייה במדד המחירים לצרכן משפיעה הן על מחירי מוצרי הצריכה במשק והן על רכיב המשכנתאות הצמוד למדד. אולם בהתאם למדד המחירים לצרכן מתעדכנות פעם בשנה מדרגות מס הרכישה לדירות בהתאם, כלומר כעת דירות למגורים (דירה יחידה) במחיר של עד 1,517,210 שקלים פטורות ממס רכישה, זאת לעומת 1,470,560 שקלים ב-2013. לאור שינוי זה כל מדרגות מס הרכישה מעודכנות מעלה. 

ב-16 בינואר (שבוע שעבר) עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, זאת בהתאם למדד המחירים לשנת 2013 שהתפרסם יום קודם, ב-15 בינואר. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה, כאשר מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים לפיו מודדים את מדרגות המס עלה בשנה האחרונה בשיעור של 3.2%. אז כמה מס רכישה נשלם על דירה ב-2014?

מדרגות המס על דירת מגורים יחידה מיום 16 בינואר ועד 15 בינואר 2015: 
1. על דירות בשווי של עד 1,517,210 שקלים – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,517,210 שקלים ועד 1,799,605 שקלים – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 1,799,605 שקלים ועד 4,642,750 שקלים חדשים – 5%.
4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 שקלים ועד 15,475,835 שקלים - 8%.
5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 שקלים – 10%.

מדרגות המס על דירה להשקעה (דירה נוספת) עד ליום 31 בדצמבר 2014: 
1. על דירה בשווי של עד 1,123,910 שקלים – 5%
2. על חלק השווי העולה על 1,123,910 שקלים ועד 3,371,710 שקלים – 6%
3. על חלק השווי העולה על 3,371,710 שקלים ועד 4,642,750 שקלים – 7%.
4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 שקלים ועד 15,475,835 שקלים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 שקלים – 10%.

להלן דוגמאות:
1. כמה מס רכישה תשלמו על דירת מגורים יחידה בשווי של 2 מיליון שקל? 
על חלק השווי של עד 1,517,210 שקלים - לא ישולם מס
על חלק השווי העולה על 1,517,210 שקלים ועד 1,799,605 שקלים ישולם מס בשיעור 3.5% = 9,884 שקל 
על חלק השווי העולה על 1,799,605 שקלים ועד 2,000,000 שקלים ישולם מס בשיעור 5% = 10,020 שקל 
סה"כ מס רכישה לתשלום - 19,904 שקל (לעומת 22,367 שקל בשנת 2013) 

2. כמה תשלמו על דירה להשקעה בשווי של 2 מיליון שקל?
על חלק השווי שעד 1,123,910 שקלים ישולם מס בשיעור 5%, כלומר 56,196 שקלים.
על חלק השווי העולה על 1,123,910 שקלים ועד 2,000,000 שקל ישולם מס בשיעור 6% = 52,565 שקלים.
סה"כ מס רכישה לתשלום - 108,761 שקלים (לעומת 109,107 שקל בשנת 2013

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה