יום רביעי, 22 בינואר 2014

חייבים לחלק ולפצל דירות באזורי הביקוש !


חייבים לחלק ולפצל דירות באזורי הביקוש !
אם הממשלה רוצה להגדיל את מלאי הדירות ולפתור את מצוקת הדיור ? הגיע הזמן שתתיר לבעלי הבתים לפצל דירות גדולות, ולהפוך אותן לאופטימליות עבור כלל האוכלוסייה. גם הרשויות המקומיות יכולות רק להרוויח
הגדלת מלאי הדירות הזולות לזוגות צעירים מהווה את המכשיר החשוב ביותר להוזלת מחירי הדיור. פיצול וחלוקה דירות גדולות לדירות אופטימליות הוא המכשיר המהיר והזמין ביותר להגדלת מלאי דירות אלה.
נוכח יוקר המחיה ומצוקת הדיור, אשר פוגעת ברוב האוכלוסייה, יש מקום לחייב את הרשויות המקומיות ליזום תוכניות מקומיות אשר יאפשרו פיצולי דירות באזורי הביקוש, וזאת על פי קריטריונים ברורים, שיוויוניים ושקופים. הבנייה החדשה מאופיינת במספר חדרים גדול, ובכך מרחיקה את הזוגות הצעירים מהשכונות החדשות.
כמו כן, יש מקום לשקול לחייב את הרשויות המקומיות להכין תוכניות לחלוקת דירות ליחידות קטנות באזורים מתאימים, אשר יאותרו מראש על ידי מהנדסי הערים בהתאם ליעדי גידול האוכלוסייה, ולהתוות למטרה זו קריטריונים ברורים.

זאת ועוד, לרשויות המקומיות עומדים הכלים המקצועיים וכוח האדם להכין תוכניות אשר יאפשרו קיצור זמן הטיפול בבקשות לפיצול, שכן כך יצומצם מספר הבקשות הבלתי ניתנות למימוש, ייחסך זמן טיפול בבקשות לשימושים חורגים, ותוך זמן קצר ניתן יהיה לממש את המטרה להקל על מצוקת הדיור באזורי הביקוש לצעירים ולסטודנטים.
מקור תקציבי לא מבוטל לרשות המקומית
חשוב לזכור שלצד הנטל התקציבי על הרשויות, פיצול דירות יהווה בדרך כלל עילה לחיוב יוזם הבנייה בהיטל השבחה. לפיכך, מהלך אסטרטגי של תוכנית לפיצול דירות עשוי להוות עבור הרשויות המקומיות מקור תקציבי לא מבוטל - אשר יסייע להן באספקת שירותים ותשתיות לזוגות הצעירים שיתווספו לתושבי היישוב.
רצונה של כל רשות מקומית - הוא להגדיל את מספר התושבים הצעירים בעיר. בערים צפופות יש להתיר פיצול דירות, במיוחד כאשר מדובר בדירות גדולות אשר נרכשו כהשקעה לשם השכרתן. בפועל, הנחיות הרשיות ומשרד המשפטים הביאו להגברת האכיפה והגברת הענישה כנגד מפצלי דירות, ולכן ניכרת ירידה משמעותית המוערכת בעשרות אחוזים בפיצולי דירות .
למרבה הצער, הוראת השעה לא שיפרה את המצב - אלא הוסיפה הליכים בירוקרטיים וחסמים תכנוניים, וגרמה לירידה בפיצול הדירות.
https://www.facebook.com/tsls.nadlan

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה